קבוצת רחפנים

רחפני צילום ו fpv

מה הולך להיות

בשביל הטסות fpv free style והטסות צילום נוף ...


לכל הרמות


33/100