קבוצת הליכה

הליכה במודיעין וגם שיחה

מה הולך להיות

נלך יחד ברחובות העיר וגם נשוחח...