קבוצת היסטוריה

דיונים על היסטוריה, פילוסופיה ותרבות

מה הולך להיות

דיונים על תהליכים חברתיים, כלכליים, טכנולוגיים ואומנותיים שקורים בהווה, קרו בעבר ואולי יקרו בעתיד בישראל ובמקומות שונים בעולם. נושאי הדיונים מגוונים מאד: החל מתהליכים פוליטיים וכלכ...


מתחילים


20/20