קבוצת לימודים

שוק ההון והשקעות.

מה הולך להיות

למתעניינים בשוק הוון והשקעות בבורסה....


מתחילים


2/10