אירוע שחמט

שחמט במועדון

מה הולך להיות

14.08.21 יום שבת | 16.00-21.00 | הסביון 1, נשר

משחק חופשי ,שיעורי שחמט, משחק סימולטני ותחרויות

17.00 - 16.00 משחקים חופשי ,שיעור שחמט דור טמבור 🧐
18.0
...


  16:00


  14.08.2021