אירוע מדיטציה

תשליך קבוצתי - קהילת מתאוררים

מה הולך להיות

תשליך.י
את אבק הדרכים.
האבק שמסתיר ומנהל את צעדיך הרבים.
חלקיקים חלקיקים שנשארו עוד מתקופת הילדות והם שם. נחים.

תשליך.י
את שכבות המגן, המשקל הכבד. <
...


  08:30


  25.09.2022