אירוע מדיטציה

תשליך קבוצתי - קהילת מתאוררים

מה הולך להיות

תשליך.י
את אבק הדרכים.
האבק שמסתיר ומנהל את צעדיך הרבים.
חלקיקים חלקיקים שנשארו עוד מתקופת הילדות והם שם. נחים.

תשליך.י
את שכבות המגן, המשקל הכבד.
המחסונים שמסתירים את מי שאנו במלואינו.

חגי תשרי קרובים ומזכירים כי ביכולתינו להשליך את מה שאינו מדוייק בעבורינו יותר, את מה שמנהל אותנו…
את אותם הרגלים ותגובות
...


  08:30


  25.09.2022