אירוע העצמה אישית

מפגש סביבה מנצחת🏆

מה הולך להיות

דרושים אנשי התפתחות אישית
שמייצרים שינויים בחיים שלהם!
דרישות:
תודעה גבוהה, תדר גבוה, תוצאות מנצחות.
אם אתם לא יודעים אחד משלושת הקריטריונים, הקבוצה פחות בשבילכ
...


  20:00


  29.01.2023