אירוע אופניים

מפגש כלים חשמליים

מה הולך להיות

נפגשים עם הכלים שלכם
זה כולל אופניים חשמליים
קורקינט חשמלי
אופנוע חשמלי
וכולי....
...


  15:15


  25.02.2023