אירוע ג'אם סשן

מתקבצים לארוחת ערב וניגונים לתוך הלילה

מה הולך להיות

סביבות 8/וחצי מנשנשים מה שמכינים פה ומה שתביאו
ואחרי כן מג׳מג׳מים עד.. 1? 2?

אווירה ביתית, פתוחה ומזמינה
הביאו חברים
ונא לעזור בתרומה לשם תחזוקת המקום ...


  20:25


  24.02.2023