אירוע הרצאות

Knowledge Exchange

מה הולך להיות

Hey all!
Knowledge Exchange is lectures from different people around the world about different topics and its in *English*
...


  20:00


  23.04.2023