קבוצת טיפוס

calisthenics

מה הולך להיות

אימונים על מתח מקבילים ושאר המתקנים לנשים וגברים...


לכל הרמות


50/100