קבוצת כדורסל

כדורסל ביונתן שני וחמישי

מה הולך להיות

30-60+
משחקים בימי שני וחמישי
21:00-22:30 אולם ממוזג עם דמי חבר חודשיים המשולמים לעירייה כולל ביטוח שחקנים
...


לכל הרמות


50/50