קבוצת קטאן

המתיישבים של דרום תל אביב

מה הולך להיות

יש את כל סדרת משחקי הקאטן, חוץ מריק ומורטי. כל ההרחבות. שאיפה למציאת שחקנים קבועים.

צפויים שינויים ועדכון בהמשך - שחקנים פעילים בקבוצה פעילה.
...


לכל הרמות


20/20