קבוצת ציור

מציירים ביחד

מה הולך להיות

נפגשים ומציירים. ציור אקרילי, שמן, מים, דיגיטלי... לא משנה המדיה. חולקים קשיים, טיפים, מסייעים אחת לשני, נותנים מוזה ועוד. ...


מתחילים


34/50