קבוצת טיולים בטבע

ההולכים בדרך הכביש המהיר

מה הולך להיות

אנחנו הולכים בימי מנוחה(שלישי, שישי ושבת) לכל מיני מקומות לצד הכביש המהיר. שם, בעיר אליה הגענו מוצאים נופים שאילולא הלכנו בדרך הזו, בחיים לא היינו מוצאים.
...


לכל הרמות


3/5