קבוצת כתיבה

וידויים תל אביב

מה הולך להיות

שולחים אליי וידוי (שומר על דיסקרטיות) ודנים יחד כולנו בקבוצה...

\
מתקדמים


1/100