קבוצת כתיבה

יקום הווקג׳ר - כתיבת משותפת - לסיפור קיים

מה הולך להיות

לפני כשנה צץ לי רעיון לסיפור, ובזמן הכתיבה הראשונית שלו הבנתי שאני מכור לפרטים קטנים בסיפור ורציתי ליצור את כולו, אבל חסר לי כוח דימיון כדי ליצור את כל הדבר הענק הזה, לכן חשבתי למה...


מתחילים


15/20