קבוצת טאי-צ'י

טאי צ'י בחמיצ'י

מה הולך להיות

נפש בריאה בגוף בריא,
אמנויות לחימה רכות ופנימיות.

הצטרף לאימון שבועי המשלב
אומנות לחימה פנימית
מדיטציה בתנועה
יכולת גופנית ונפשית, כושר, מודעו
...


מתחילים


9/100