קבוצת טיפוס

Mid level Climbers Performance Rock (midtown)

מה הולך להיות

Want to climb together?
You are in the V3-V5 range?
Join the group :)
...


לכל הרמות


57/100