קבוצת שפות

למידת שפות בפארק בדגש על ערבית וספרדית.

מה הולך להיות

למידת שפות בעיקר ערבית וספרדית נחליט מראש בכל יום איזו שפה לומדים. נשב בפארק באווירה טובה וכל אחד יביא וויב טוב ושמח.
מתאים לכל הרמות בין אם אתם מומחים לשפות לבין שאתם לא יוד
...


לכל הרמות


25/50