קבוצת העצמה אישית

נולדת עשיר

מה הולך להיות

קבוצת לימוד
נלמד ביחד את סיפרו של בוב פרוקטור נולדת עשיר
אחד המנטורים הגדולים של זמננו
בתחום התפתחות התודעה ויצירת שפע בחיינו
...


מתחילים


6/20