קבוצת העצמה אישית

מעגלי הקשבה

מה הולך להיות

מה היתרון בלהקשיב?
כשאנחנו מקשיבים, אנחנו יכולים לראות את עולמו של האחר, אנו יכולים להביע אמפתיה וליצור קרבה.
מעגלי הקשבה מפתחים מיומנות שניתן להשתמש בה בעסקים מול הלקוחו
...


לכל הרמות


5/100