קבוצת התנדבות

מכינים אוכל להומלסים

מה הולך להיות

בקבוצה הזאת נתרים יחד במקומות שונים מוצרים ופגישה נוספת נכין אוכל ונחלק אותם יחד לדרי הבית. הקבוצה תפעל באזור תל אביב....


לכל הרמות


87/300