קבוצת DIY

הנגשת תמונות לעיוורים

מה הולך להיות

לעזור לעיוורים להבין מה קורה בתמונות ...


לכל הרמות


4/5