קבוצת שפות

Language Exchange German -Hebrew

מה הולך להיות

Anyone wants to do some Language exchange?

Any Native German speakers in this App?
I'm using this time at home for learning German.

I'm looking for some
...


לכל הרמות


66/75