קבוצת העצמה אישית

גולומב 9

מה הולך להיות

מרכז צעירים אופקים

התקופה שלאחר השירות הצבאי או הלאומי מתאפיינת כתקופה שבה צעירים נדרשים לקבל החלטות בנוגע לשני נושאים מרכזיים: לימודים ותעסוקה. אצל רוב הצעירים מדובר
...


לכל הרמות


2/100