קבוצת מדיטציה

אנשי העולם החדש

מה הולך להיות

קבוצה זו נועדה לצורך חיבור ויצירת קהילה בין אנשי רוח/תודעה, אנשי אור המחוברים פנימה, אלו הערים והמודעים וגם לאלו החשים כי יש להם קריאה פנימית להתעורר, אנשי העולם החדש.

ה
...


לכל הרמות


4/100