קבוצת הרצאות

יזמות/פטנטים

מה הולך להיות

קבוצה ניסיונית למפגש שיתופי רעיונות לפטנט/אפליקציה/פרויקט יזמות...


לכל הרמות


2/100