קבוצת גינון

מגננים יחד

מה הולך להיות

גננות ועבודה חקלאית הזדמנות ללמוד מאגרונום רב תארים המגדל למעלה מ1000 מני צמחי תועלת... אפשר להחליף גם זרעים וייחורים ולשתף טכניקות וטיפים....


לכל הרמות


2/20