קבוצת טיפוס

🧗‍♀️טיפוס-climb🧗‍♂️

מה הולך להיות

קבוצת אנשים שיטפסו באזור המרכז, מתחילים מתקדמים:)...


מתחילים


50/50